Course Content
Tydzień 1
W pierwszym tygodniu będziemy pracować nad podstawowymi ruchami
0/4
Tydzień 2
W drugim tygodniu będziemy pracować na siadami
0/4
Tydzień 3
W trzecim tygodniu będziemy pracować na barkami
0/4
Plan Treningowy Crossfit – dla początkujących
About Lesson

Warum up

RAZ DWA TRZY- trenujesz TY!

Strenght

Push press
4x 3 @80% -> 1 RM

Wod

Emotm 32

  • 12x Dumbbell clean
  • 12x V-up
  • 1 min ROW Machine
  • 1 min rest

W: 2x 10 kg, M: 2x 15 kg

Accessory Work

  • 3x 12 Cyclist suitcase kettlebell squat @2x X +kg
  • 3x 10 Single leg dumbbell glute bridge @X +kg
  • 9+9 x Plate halo @X kg

Video tutorial

Join the conversation