Course Content
Tydzień 1
W pierwszym tygodniu będziemy pracować nad podstawowymi ruchami
0/4
Tydzień 2
W drugim tygodniu będziemy pracować na siadami
0/4
Tydzień 3
W trzecim tygodniu będziemy pracować na barkami
0/4
Plan Treningowy Crossfit – dla początkujących
About Lesson

Liczba spalonych kalorii: ok. 510 kcal

Warum up

Strenght

Push press
3x 6 @65% -> 1 RM

Wod

Emotm 32 min

  • 12x Russian kettlebell swing
  • 12x Box jump
  • 4-10x Kipping pull up
  • 1 min Rest

W: 16 kg, 45 cm, M: 24 kg, 60 cm

Accessory Work

  • 15-12-10 x Cyclist suitcase kettlebell squat @2x X kg
  • 12-10-8 Single leg dumbbell glute bridge @X kg
  • 8/8 x Plate halo @X kg

Video tutorial

Join the conversation